- Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna


 Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Olecku

(opracowano na podstawie Regulaminu KPP w Olecku z dnia 25 października 2013 r. )

Kierownictwo:

1. Komendant_Powiatowy_Policji

2. Pierwszy Zastępca_Komendanta_Powiatowego_Policji

Komórki służby kryminalnej:

1. Wydział Kryminalny 

Komórki służby prewencyjnej:

1. Wydział_Prewencji i Ruchu Drogowego

2. Jednoosobowe_Stanowisko do_spraw_Prasowo__Informacyjnych

Komórki służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

     a). Zespół_Dyscyplinarny, Kadr i Szkolenia

     b). Zespół_do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Prezydialnych

     c). Zespół_Finansów i Zaopatrzenia

     d). Zespół_Wspomagający

  

Metryczka

Data publikacji 16.02.2010
Data modyfikacji 05.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Olecku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redakcja BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja BIP
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Wiśniewski

Nawigacja

do góry