Podstawa prawna - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Powiatowa realizuje zadania na terenie swego działania określone przepisami wynikającymi z ustawy o Policji, a ponadto zadania zawarte w obowiązujących innych wewnętrznych aktach prawnych resortowych i administracyjnych, mających odniesienie konstytucyjne i ustawowe dla działań Policji.Działalność Komendy Powiatowej podlega nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, w szczególności w zakresie określonym przepisami art. 6 ust. 1, art. 6a ust. 2 pkt 1 i art. 6f ustawy o Policji.

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji określają:

  1. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych  zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
  2. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Olecku z dnia 25 października 2013 r.

Komendą Powiatową Policji w Olecku kieruje Komendant Powiatowy Policji przy pomocy I Zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych.

  • Komendant Powiatowy Policji w Olecku  jest przełożonym wszystkich policjantów pełniących służbę oraz pracowników zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku.
  • Komendanta Powiatowego (miejskiego)  Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji po zasiegnięciu opinii starosty.
  • Komendant Wojewódzki Policji, na wniosek Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje i odwołuje I zastępcę i pozostałych zastępców Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji.
  • Na stanowisko Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji oraz zastepcy Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji powołuje się oficerów Policji.
  • W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Powiatowego ( miejskiego) Policji Komendant Wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuzszy niz 6 miesięcy jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi.

Metryczka

Data publikacji 25.10.2009
Data modyfikacji 19.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Olecku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redakcja BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja BIP
Osoba modyfikująca informację:
Redakcja BIP
do góry