Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KWP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.
 
Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Wojewódzką Policji.
 
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
 
(  plik w formacie .doc)
 
Nasz adres:
Komenda Powiatowa  Policji
ul. Zamkowa 1
19-400 Olecko
tel. ( 0-87 ) 520-72-00
fax ( 0-87 ) 520-72-05
e-mail: komendant@olecko.ol.policja.gov.pl
 
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Metryczka

Data publikacji 25.10.2009
Data modyfikacji 19.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Olecku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redakcja BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redakcja BIP
Osoba modyfikująca informację:
Redakcja BIP
do góry